Gemeente Gemeente Grobbendonk

Lokaal opvanginitiatief

Personen die asiel aanvragen in ons land, moeten een procedure doorlopen vooraleer ze weten of ze definitief in België mogen verblijven of naar hun vaderland moeten terugkeren. Tijdens deze periode zorgt het OCMW er mee voor dat deze mensen op een menswaardige manier worden opgevangen. Dit gebeurt onder andere via de lokale opvanginitiatieven (LOI).

De opvang bestaat uit:

  • materiële opvang
  • psychosociale ondersteuning