Gemeente Gemeente Grobbendonk

Lokaal opvanginitiatief

Personen die asiel aanvragen in ons land, moeten een procedure doorlopen vooraleer ze weten of ze definitief in België mogen verblijven of naar hun vaderland moeten terugkeren. Tijdens deze periode zorgt team Welzijn er mee voor dat deze mensen op een menswaardige manier worden opgevangen. Dit gebeurt onder andere via de lokale opvanginitiatieven (LOI).

De opvang bestaat uit:

  • huisvesting
  • medische ondersteuning
  • juridische ondersteuning
  • psychosociale ondersteuning