Gemeente Gemeente Grobbendonk

Lokale jeugd plant bomenrij langs de Kleine Nete

Gisteren plantten een 50-tal schoolkinderen uit Grobbendonk en Vorselaar een bomenrij aan naast de Kleine Nete. De plantactie kadert in het natuurinrichtingsproject Graafweide Schupleer dat daar in de steigers staat. Het hoofddoel van dat project is de realisatie van 150 hectare natuur die weerbaar is tegen het veranderende klimaat.

Leerlingen uit het zesde leerjaar van de Mariaschool uit Grobbendonk en basisschool De Knipoog uit Vorselaar staken de handen uit de mouwen. Vorige week kregen ze les van de planontwerper over de aanplant en het belang van bomen. Onze lokale jeugd werkt zo dus mee aan de toekomst van het gebied. 

Door 50 fladderiepen te planten, herstellen we het historische landschap van Graafweide Schupleer. De nieuwe bomenrij naast de Kleine Nete is een mooi voorbeeld van een klein landschapselement (KLE). KLE’s zijn in hoofdzaak aangelegd door de mens en brengen structuur aan het landschap. Bomenrijen, hagen en sloten werden aangelegd om grenzen van percelen aan te duiden. De laatste jaren verdwijnen er veel KLE’s. Dat is problematisch, want ze maken het landschap mooier en ze zijn ook belangrijk voor veel dieren. Die kunnen er schuilen, rusten, nestelen of voedsel zoeken. Naast vogels herbergt een bomenrij honderden insecten, schimmels, mossen en andere planten. Een ware schat aan biodiversiteit dus. En zoals iedereen weet, hebben bomen een gunstig effect op het klimaat. In het gebied zijn ook veel vleermuizen aanwezig. Die gebruiken bomenrijen om zich te oriënteren.

De aanplant van de bomenrij langs de Kleine Nete is als het ware een voorproefje. De komende jaren planten we met behulp van natuurinrichting verschillende historische KLE’s opnieuw aan om het landschap te herstellen. De keuze voor de boomsoort viel op de fladderiep, ook de steeliep genoemd. Dat is een inheemse boom die goed tegen de hoge waterstanden kan. Door de toekomstige vernatting van het gebied, zal de waterstand op sommige momenten namelijk hoger zijn. De bomen zijn ook beter bestand tegen de veelvoorkomende iepenziekte en olmenziekte.

Dit project is een samenwerking van de gemeenten Grobbendonk en Vorselaar, VLM, Agentschap Natuur en Bos, Regionaal Landschap Kleine- en Grote Nete, provincie Antwerpen afdeling Integraal Waterbeleid, departement Omgeving, Agentschap Onroerend Erfgoed, Vlaamse Milieumaatschappij, Natuurpunt, Boerenbond en Departement Landbouw.

Meer info

Gepubliceerd op  do 24 nov 2022