Gemeente Gemeente Grobbendonk

Maaien volgens het bermbeheersplan

Momenteel worden de bermen in de gemeente volop gemaaid volgens het bermbeheersplan. Hierbij wordt bij de eerste maaibeurt de eerste meter van de berm gemaaid en enkele maanden later pas de volledige berm.
Momenteel worden de bermen in de gemeente volop gemaaid volgens het bermbeheersplan. Hierbij wordt bij de eerste maaibeurt de eerste meter van de berm gemaaid en enkele maanden later pas de volledige berm.
 
Bermen maken een groot deel uit van de oppervlakte binnen onze gemeente. Ze vormen niet alleen een scheiding tussen de weg en (bebouwde) percelen maar hebben ook een groot ecologisch belang. 
 
Het is van groot belang om de positieve aspecten van bermen te benutten en te zorgen voor diverse planten en kruiden. Deze zijn dan weer belangrijk voor alle nuttige insecten zoals de vele bijsoorten. Bermen fungeren ook als infiltratieplaats voor water. Daarnaast zijn onze groene bermen een belangrijke long voor gezonde lucht. We dragen samen zorg voor de groene bermen mede dankzij het natuurvriendelijk maaibeheer dat uitgevoerd wordt door onze diensten.
 
Ook voerden we al in 2002 een nulgebruik van herbicide in om o.a. de nuttige functie van onze groene bermen ten volle te benutten.
 
Laten we samen verder zorg dragen voor onze groene bermen en ons leefmilieu beschermen!
Gepubliceerd op  do 07 jul 2022