Gemeente Gemeente Grobbendonk

Woonzorgcentrum De Wijngaard gesloten voor publiek

Om verdere verspreiding van COVID-19 virus tegen te gaan, wordt door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid gevraagd om in de woonzorgcentra extra maatregelen te nemen om de bewoners, die tot de risicogroep behoren, te beschermen. Er werd door het lokaal bestuur Grobbendonk beslist deze richtlijnen te volgen.

Na overleg met de vertegenwoordigers van de woonzorgcentra is besloten dat zij standaard de deuren zullen sluiten voor externe bezoekers. Dit gaat in vanaf morgen (12/03), tot het einde van de paasvakantie (19/04).

Om de werking van de woonzorgcentra niet te ontwrichten, zal er een uitzondering gemaakt worden voor:

  • Externe zorgverstrekkers
  • Stagiair(e)s
  • Geregistreerde mantelzorgers en vrijwilligers die instaan voor essentiële ADL-taken (activiteiten dagelijks leven)
  • Bijkomende uitzonderingen kunnen worden toegestaan door directie en CRA (Co├Ârdinerend en Raadgevend Arts) (bijvoorbeeld voor palliatieve patiënten)

Deze groep die toch binnen mag, zal aan dezelfde veiligheidsvoorschriften moeten voldoen als personeel.

Met onmiddellijke ingang worden ook volgende maatregelen genomen:

  • De zij-ingang is afgesloten.
  • Gemeenschappelijke activiteiten met externen worden geannuleerd.

We wachten momenteel nog verdere aangekondigde richtlijnen af van de provinciegouverneur en hogere overheid. Dit kan resulteren in nieuwe of aangepaste maatregelen. Uiteraard volgt het lokaal bestuur de actualiteit, adviezen en richtlijnen nauw op, in functie van de gezondheid en het welzijn van onze inwoners die steeds primeren.

Meer info: https://www.grobbendonk.be/corona

Gepubliceerd op  wo 11 mrt 2020