Gemeente Gemeente Grobbendonk

Missie & visie Grobbendonk

Missie

Grobbendonk ademt natuur en cultuur en heeft een groots verleden.

Het lokaal bestuur staat garant voor een gezonde, groene, veilige en aantrekkelijke leefomgeving voor zijn burgers, voor wie hier woont, leeft, leert, werkt of op bezoek komt. Zo voelen mensen zich goed en welkom in onze gemeente.

We zetten in op en werken samen met sterke en kwaliteitsvolle sociale zorgvoorzieningen op maat om zo iederéén mee te krijgen. Via een ruim vrijetijdsaanbod voor inwoners, maar ook voor toeristen, geven we Grobbendonk een plaats in het lokale en regionale cultuurlandschap.

Grobbendonk brengt haar inwoners samen en betrekt ze actief bij het beleid. Vrijwilligers vormen een absolute meerwaarde voor onze gemeente.

Ons bestuur en onze medewerkers staan voor een deskundige, klantgerichte en betrouwbare organisatie waar iedereen respectvol met elkaar omgaat en samenwerkt en dit op basis van wederzijds vertrouwen en waardering.


Visie

Grobbendonk is een groene gemeente en gaat voor een schitterende toekomst voor iederéén. Onze gemeente heeft twee aantrekkelijke dorpskernen waar steeds meer te beleven valt.

Grobbendonk zet nog meer in op onderlinge verbondenheid en solidariteit. We staan garant voor zorg op maat voor al onze inwoners. Omdat onze scholen, onze verenigingen en onze vrijwilligers het kloppende hart van onze kernen vormen, kunnen ze rekenen op onze ondersteuning.

We hebben een rijk historisch en cultureel verleden met een enorm toeristisch potentieel. Dat rijke verleden plaatsen we nog meer in de kijker en dit op een vernieuwende manier.

Grobbendonk gaat voor een goede mix van bedrijvigheid en leefbare woonkernen met aandacht voor betaalbaar wonen voor de Grobbendonkenaar. We behouden een aanbod aan kwaliteitsvol, openbaar en recreatief groen voor iedereen.

Het bestuur geeft samen met de medewerkers vorm aan onze gemeente en dat in een sfeer van wederzijdse waardering en respect. Proactief gaan we op zoek naar de noden van onze burgers. De inwoners en het personeel zijn fier op hun woon- en werkplaats. Onze inwoners zijn onze partners. Samen met hen zetten we koers naar een schitterende toekomst, naar een gedragen maatschappelijk project, naar het Grobbendonk van morgen.