Gemeente Gemeente Grobbendonk

Mobiliteitsplan Grobbendonk

Het mobiliteitsplan vormt de basis voor het realiseren van duurzame mobiliteit in de gemeente. Het lokaal bestuur heeft ervoor gekozen om het huidig mobiliteitsplan van Grobbendonk te herzien. Dit doen we in samenspraak met onze inwoners. Elke inwoner kon zich opgeven om deel te nemen aan werkgroepen die tijdens de verschillende fases van het proces samenkomen:

Fase 1 - Verkenning
In deze fase verzamelen we alle nodige informatie over de actuele toestand van de ruimtelijke structuren en de verkeersstructuren. We maakten een nota op die de stand van zaken weergeeft van de mobiliteitsproblematiek en de gewenste oplossingsrichtingen voor het mobiliteitsbeleid.

Fase 2 - Uitwerking
Dit is de fase waarin de visie en operationele doelstellingen opgebouwd worden. De visie geeft de samenhang weer tussen de geformuleerde operationele doelstellingen en de gewenste ontwikkelingen in het gekozen voorkeursscenario.

Fase 3 - Beleidsplan
Momenteel bevinden we ons in deze laatste fase. De beleidsnota is het ontwerp van het mobiliteitsplan met actieplan. De acties worden gerangschikt volgens prioriteit en tijdspanne. 

Meer info: team Ruimte & Vergunningen