Gemeente Gemeente Grobbendonk

UPDATE 27 maart (12.00 uur) - Betaaltermijn provinciebelasting verlengd

Provincie Antwerpen verlengt betaaltermijn naar 4 maanden voor algemene provinciebelasting.

Jaarlijks rond deze periode stuurt de provincie Antwerpen een aanslagbiljet uit naar haar inwoners. Op deze brief staat een termijn van twee maanden om de belasting over te schrijven. Omwille van de coronacrisis besliste het provinciebestuur deze betalingstermijn van twee maanden te verlengen naar vier maanden voor inwoners die hierdoor financieel in de problemen dreigen te komen.

Wie dus binnenkort zijn aanslagbiljet in de bus krijgt, maar dit bedrag niet kan betalen binnen twee maanden zoals vermeld op het aanslagbiljet, hoeft dit slechts binnen vier maanden te doen. Als dit uitstel niet afdoende is, kunnen belastingplichtigen bijkomend afspraken maken met de belastingdienst over een afbetalingsplan.

De meest kwetsbare groepen binnen de samenleving, o.a. rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming inzake ziekteverzekering, zijn zoals altijd automatisch vrijgesteld van provinciale belastingen.

De aanslagbiljetten voor de provinciebelasting op de bedrijven worden in principe pas in juni verzonden. De provincie volgt de situatie op de voet en bekijkt hoe ze verder tegemoet kan komen aan de problemen waar veel ondernemers nu mee geconfronteerd worden.
Gepubliceerd op  vr 27 mrt 2020