Gemeente Gemeente Grobbendonk

UPDATE 24 april (16.30 uur) - Woonzorgcentrum De Wijngaard

Afgelopen woensdag heeft er ook een algehele screening plaatsgevonden van alle medewerkers momenteel op de werkvloer. Het resultaat is ondertussen gekend, iedereen testte negatief op COVID-19. Ondertussen is er ook succesvol een aparte afdeling ingericht voor de bewoners die COVID-19 positief hebben getest, zo kunnen we hen gericht van de gepaste zorg voorzien.

Naar aanleiding van de resultaten van de screening van de bewoners in woonzorgcentrum De Wijngaard, hebben de medewerkers ondertussen succesvol een aparte afdeling ingericht voor de bewoners die COVID-19 positief hebben getest, zo kunnen we hen gericht van de gepaste zorg voorzien. Hiervoor kregen enkele bewoners tijdelijk een andere kamer toegewezen, deze verhuizing is goed verlopen.

Afgelopen woensdag heeft er ook een algehele screening plaatsgevonden van alle medewerkers momenteel op de werkvloer. Het resultaat is ondertussen gekend, iedereen testte negatief op COVID-19.

Dit is zeer positief nieuws, toch blijft het ganse wzc zeer alert en blijft men de preventieve maatregelen nauwkeurig toepassen en het persoonlijk beschermingsmateriaal zorgvuldig gebruiken, zoals vooropgesteld door het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Het lokaal bestuur waakt er, samen met de directie, over dat de er steeds voldoende voorraad beschermingsmateriaal voor de medewerkers aanwezig blijft. Zo worden onze medewerkers, die zorg en ondersteuning bieden aan de bewoners op de aparte COVID-afdeling, deze dagen extra uitgerust in witte pakken om zich maximaal te beschermen.

Wij zijn als lokaal bestuur enorm trots op onze medewerkers, en bedanken hem voor alle inspanningen om deze crisis samen te bestrijden in het wzc!

Gepubliceerd op  vr 24 apr 2020