Gemeente Gemeente Grobbendonk

Captatieverbod provincie Antwerpen

Vanaf 21 mei 2020 geldt een tijdelijk captatieverbod in ecologisch kwetsbare stroomgebieden binnen de provincie Antwerpen. Het verbod is nodig ter bescherming van het (grond)watersysteem en de valleigebieden die zeer gevoelig zijn voor de gevolgen van droogte.

Wegens de aanhoudende droogte stelt Antwerps gouverneur Cathy Berx via politiebesluit een uitbreiding van het captatieverbod voor ecologisch kwetsbare stroomgebieden in.

Naar aanleiding van het advies van de Vlaamse Droogtecommissie, het advies van de Dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen en de resultaten van het provinciaal droogte-overleg van vandaag breidt provinciegouverneur Cathy Berx het captatieverbod op ecologisch kwetsbare waterlopen uit. Als gevolg hiervan vaardigt de gouverneur een nieuw politiebesluit uit, het politiebesluit van 7 mei wordt opgeheven.

Het captatieverbod is van toepassing op de gecategoriseerde waterlopen in volgende stroomgebieden:

  • Groot Schijn (gedeeltelijk);
  • Weerijs (gedeeltelijk);
  • Mark (gedeeltelijk);
  • Kleine Nete (gedeeltelijk);
  • Grote Nete (gedeeltelijk);
  • Platte Beek.

Dit betekent onder andere dat er geen water mag opgepompt worden om velden en tuinen te beregenen en dat ook visvijvers volledig afgekoppeld moeten worden van de waterlopen. Het captatieverbod geldt niet voor het beperkt capterenvan water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

De controleurs van de provincie Antwerpen volgen het waterpeil op de voet op. Het tijdelijk verbod geldt tot de toestand weer normaliseert en wordt opgeheven bij politiebesluit.

De stand van zaken van de captatieverboden en een interactieve kaart zijn te raadplegen via www.cathyberx.be, www.provincieantwerpen.be/waterlopen of de twitteraccount van de provinciale dienst Integraal Waterbeleid.

Gepubliceerd op  wo 20 mei 2020