Gemeente Gemeente Grobbendonk

Prijsvraag groepsaankoop hemelwateropvang en tankslag

Vanaf dit voorjaar organiseert IOK in samenwerking met 29 Kempense gemeenten een groepsaankoop hemelwateropvang en tankslag. Deze groepsaankoop omvat 6 percelen waarvoor geïnteresseerde firma's kunnen inschrijven. De tankslag (perceel A), hemelwaterputten met infiltratievoorzieningen (perceel B), een combinatie van tanksaneringen en installatie van hemelwaterputten (perceel C), de aansluiting van hemelwatervoorzieningen binnenshuis (perceel D), De levering van regenwatertonnen aan een centraal punt (perceel E) en de levering en installatie van regenwatertonnen aan huis (perceel F).

Voor drie clusters van gemeenten wordt hiervoor op dit moment een prijsvraag georganiseerd.

 • Cluster Balen, Dessel, Geel, Kasterlee, Laakdal, Meerhout, Mol, Retie
 • Cluster Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels, Rijkevorsel, Turnhout, Vosselaar
 • Cluster Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Lille, Nijlen, Olen, Vorselaar, Westerlo*

Geïnteresseerde firma's kunnen een offerte indienen tot en met 27 april 2021. De invulformulieren zijn terug te vinden op de website van IOK.

Werkwijze groepsaankoop hemelwateropvang en tankslag

Doel groepsaankoop

In de eerste plaats is het doel van de actie om mensen aan te zetten tot het opvangen en hergebruik of infiltratie van regenwater.

Ervaring van de vorige groepsaankopen leert dat de koppeling van deze actie aan informatieverstrekking bijzonder effectief is. Precies op het moment van aankoop is er vraag naar deskundige info. IOK speelt hierop in door de actie te koppelen aan drie digitale infosessies. Op die manier wordt een veelvoud aan burgers bereikt. Via de groepsaankoop kan ook specifieke deskundigheid ingebracht worden voor technisch complexe materies, waardoor een voor de burger vaak belemmerende drempel wordt weggenomen om tot investering over te gaan.

Daarnaast linken we deze acties aan een tankslag, in sommige gevallen kunnen op die manier mogelijks werken gecombineerd worden. Tot slot willen we met deze groepsaankoop drempelverlagend werken door de optie aan te bieden om hemelwatertonnen aan huis te leveren en installeren.

Een verstoring van de markt moet alleszins vermeden worden en wordt geenszins beoogd met deze actie. Uit ervaring blijkt dat eerder sprake kan zijn van een multiplicatoreffect: de actie kan zorgen voor een extra impuls in de markt.

Oproep offertes

 • Maart 2021: gelijktijdig voor 3 clusters (offertes indienen t.e.m. 27 april 2021).
 • Alle firma’s mogen offertes insturen via het inschrijvingsformulier met opgave van standaardprijzen, dit kan per post (IOK, Antwerpseweg 1, 2440 Geel) of per mail (duurzaamheidsteam@iok.be).
 • De firma kiest zelf voor welke clusters ze inschrijven. Men mag verschillende offertes insturen voor verschillende clusters, maar men mag ook dezelfde offerte nemen voor meerdere clusters. Per cluster wordt één offerte ingediend per inschrijver. Het is niet verplicht alle percelen aan te bieden. De firma kiest zelf voor welke producten ze inschrijven.
 • Verzameling offertes door IOK

Selectie firma’s

 • Door stuurgroep van geïnteresseerde klanten (deelnemers geven dit aan bij inschrijving)
 • 1 stuurgroep per cluster
 • De keuze van meest interessante offerte(s) wordt gemaakt door de stuurgroep, IOK of de gemeenten hebben hierbij geen inspraak. Bij deze keuze houdt de stuurgroep rekening met de intrinsieke elementen van de offertes zoals bv. prijs, kwaliteit, uitvoeringsvoorwaarden, …zoals beschreven in de prijsvraag.
 • IOK treedt op als secretaris.

Uitvoeringen werken

 • Alle inschrijvers ontvangen overzicht van gekozen firma’s met prijzen en voorwaarden (dit verschijnt ook op website IOK).
 • Geïnteresseerde inwoners dienen zelf één of meerdere van de gekozen firma’s te contacteren.
 • De firma maakt gratis offerte op maat op bij de klant thuis op basis van standaardtarieven die vastgelegd zijn via groepsaankoop. (Enkel in situaties die niet onder de standaardtarieven vallen, kan er afgeweken worden van de standaardtarieven uit de groepsaankoop!)
 • De opgegeven prijzen worden gehanteerd voor offertes opgemaakt tot en met 30 juni 2022 in kader van deze groepsaankoop. Alle extra niet-vermelde kosten (vb. verplaatsingsonkosten, werkuren, …) bij een standaarduitvoering van de opdracht zijn inbegrepen in de geboden prijzen.
 • Contract wordt afgesloten tussen klant en firma zonder tussenkomst van IOK.
 • Voorwaarden groepsaankoop worden bewaakt door IOK.
Gepubliceerd op  vr 02 apr 2021