Gemeente Gemeente Grobbendonk

Nieuwe verkeerssituatie omgeving Eisterlee

Om de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker te verhogen in omgeving Eisterlee* zullen er een aantal nieuwe verkeersmaatregelen ingevoerd worden.

Vanaf 3 mei zal de maximumsnelheid verlaagd worden naar 30 km per uur in het gebied tussen de Leopoldstraat en de Vaartkom. Met een tonnagebeperking tot 3,5 ton zal doorgaand zwaar verkeer geweerd worden uit de woonwijk, uitgezonderd laden en lossen.

In de week van 17 mei zal er een proefopstelling met wegversmallingen ingericht worden ter hoogte van Waterwinningsstraat 2 en Hoveniersstraat 10. Deze proefopstelling loopt tot eind juni, waarna er samen met de buurtbewoners een evaluatie zal plaatsvinden.
De bestaande versmallingen (Rubensstraat, Hendrik Consciencestraat, Eikenlei 29-46) passen we aan zodat fietsers veilig in de versmalling geloodst worden.
Bij een positieve evaluatie zullen we deze wegversmallingen vergroenen waardoor het wegbeeld visueel versmalt.

We zetten zo een belangrijke stap in het verbeteren van de leefbaarheid in de woonwijk en verhogen de veiligheid van onze zwakke weggebruiker.

*Dit gebied omvat alle zijstraten tussen Dennenlaan, Vierselse baan, Leopoldstraat, Bergstraat, Vaartkom (na inrit vrachtwagenparking) met inbegrip van Gilliam, Lorkendreef, Kapelletjesweg, Withof en Eisterlee.

Gepubliceerd op  vr 30 apr 2021