Gemeente Gemeente Grobbendonk

Beheerwerken Konijnenberg

Deze week starten de beheerwerken op de Konijnenberg. Deze werken verlopen volgens het vooropgestelde beheerplan en zorgen ervoor dat de natuur- en boswaarde niet verloren gaan en de recreatie verder kan gebeuren.

De werken omvatten het verwijderen van Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers. Deze exoten overwoekeren momenteel de duinrug en belemmeren de groei van onze inheemse soorten zoals o.a. zomereik, spork en lijsterbes. De exoten worden in afgebakende zones machinaal uitgetrokken of de wortels worden uitgefreesd.

In dit erosiegevoelige gebied wordt veelvuldig gerecreëerd daarom is het belangrijk om de paden duidelijk te markeren en recreanten beter te sturen. Er zullen takkenrichels geplaatst worden om nevenpaden af te schermen en fietssluizen zullen ervoor zorgen dat er enkel wandelaars de duin kunnen betreden. Het aanwezige MTB-parcours blijft behouden rondom de duin.

De werken worden uitgevoerd in overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos, Onroerend Erfgoed en Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete.

Gepubliceerd op  ma 06 sep 2021