Gemeente Gemeente Grobbendonk

Publieksraadpleging Bijzondere Nood- en Interventieplan Umicore Olen

Van 16 september tot 15 oktober 2021 organiseert de Gouverneur van Antwerpen een publieksraadpleging over het nieuwe Bijzondere Nood- en Interventieplan (BNIP) van Umicore Olen. Als inwoner van Grobbendonk kan je de ontwerpteksten raadplegen en jouw opmerkingen formuleren.

Umicore Olen is een Sevesobedrijf. Een Sevesobedrijf is een onderneming die gevaarlijke stoffen produceert, behandelt, opslaat of vervoert. Deze stoffen kunnen ontvlambaar, giftig of ontplofbaar zijn. België telt ongeveer 380 Sevesobedrijven.

Een BNIP is een document dat de overheid opstelt om zich voor te bereiden op bepaalde noodsituaties. Het plan bevat specifieke informatie die de hulpdiensten en de overheid in staat stelt om snel en doeltreffend te reageren op elk mogelijk gevaar. Een BNIP beschrijft onder meer de mogelijke risico’s, de alarmeringsprocedures, de beschermingsmaatregelen voor de bevolking, …

De ontwerpteksten van het nieuwe Bijzondere Nood- en Interventieplan raadplegen kan enkel ter plaatse en na afspraak in de kantoren van de Federale Dienst Noodplanning van de Gouverneur (Italiëlei 4, Antwerpen) van 16 september tot 15 oktober 2021. Via noodplanning@fdgantwerpen.be kan je een afspraak maken of meer informatie opvragen.

Gepubliceerd op  wo 15 sep 2021