Gemeente Gemeente Grobbendonk

De Grote Grondvraag: gezonde grond is investering in de toekomst

Hoe gezond is je grond? Die vraag wil OVAM samen met de Vlaamse gemeenten en steden helpen beantwoorden. De Grote Grondvraag geeft alle grondeigenaars in Vlaanderen de kans om te controleren of hun grond mogelijk vervuild is en eventueel gesaneerd moet worden. Tegen 2028 moeten alle Vlaamse risicogronden onderzocht zijn en tegen 2036 moeten alle (historische) verontreinigde gronden minstens in sanering zijn.

Vlaanderen heeft een rijk industrieel verleden en dat laat zijn sporen na in de bodem. Zonder gezonde grond kunnen we de kostbare ruimte in Vlaanderen niet optimaal gebruiken. Je wil toch ook dat open ruimte en gezond grondwater beschikbaar en betaalbaar zijn? Dat is niet alleen goed voor onze gezondheid, maar ook voor de economie. Redenen genoeg om te controleren of je grond gezond is. En redenen genoeg om deel te nemen aan De Grote Grondvraag.

Wat is een risicogrond?
Een risicogrond is een terrein waarop vervuilende activiteiten worden of werden uitgevoerd, waardoor er een verhoogd risico op verontreiniging is ontstaan. Om zekerheid te bieden, is een bodemonderzoek nodig.

De Grote Grondvraag
Via www.degrotegrondvraag.be kan je jouw grond controleren. Heel eenvoudig: je vult jouw adres in en je ziet meteen of jouw grond een risicogrond is. Als dat het geval is, geeft de OVAM stap voor stap aan wat te doen om de grond opnieuw gezond te maken. Ook wanneer jouw grond onterecht opgenomen is als risicogrond, is het belangrijk dit recht te zetten.

Bodemonderzoek zorgt voor zekerheid, sanering niet altijd nodig
Wie na De Grote Grondvraag eigenaar blijkt te zijn van een risicogrond, hoeft zich geen zorgen te maken. Lang niet elke risicogrond moet noodzakelijk gesaneerd worden. Een oriënterend bodemonderzoek biedt in eerste instantie vooral informatie en zekerheid over de grond en leidt niet noodzakelijk tot sanering. Is die sanering toch verplicht? Dan zorgt de OVAM voor begeleiding bij alle stappen die je moet zetten om de grond opnieuw gezond te maken. In heel wat gevallen zal de OVAM ook de kosten van het onderzoek én de sanering dragen.

We roepen alle grondeigenaars in Vlaanderen op om via www.degrotegrondvraag.be hun grond te controleren. 2036 lijkt nog ver weg, maar bodemonderzoeken en de noodzakelijke saneringen vragen nu eenmaal tijd. Willen we de beoogde timings van 2028 en 2036 halen, moeten we nu van start gaan. Door je grond nu al te controleren, kan je als grondeigenaar vermijden dat je later voor verrassingen komt te staan en een verplicht onderzoek moet uitvoeren. Langer wachten kan de verontreiniging bovendien verergeren en het prijskaartje hoger doen oplopen. Het is dus in ieders belang dat zoveel mogelijk grondeigenaars tijdig hun grond nakijken.

Meer info: www.degrotegrondvraag.be

Gepubliceerd op  zo 31 okt 2021