Gemeente Gemeente Grobbendonk

Start heraanleg Nierijk, Oude Steenweg, Nijlse baan, Bloktstraat en Bistenberg

Op maandag 17 januari start de heraanleg van Nierijk en omliggende straten.

Tijdens fase 1 (start 17 januari) pakken we Nierijk aan. In Nierijk leggen we een gescheiden rioleringssysteem aan, waarbij afval- en regenwater gescheiden wordt. Zo streven we naar een maximale infiltratie van het regenwater in de bodem en komt er minder regenwater in de waterzuiveringsinstallatie terecht. Hierdoor verbetert de werking van de waterzuiveringsinstallaties en wordt proper regenwater niet onnodig gezuiverd, het gaat rechtstreeks in de bodem wat de verdroging ten goede komt.
Na de rioleringswerken wordt aansluitend ‘minder hinder steenslag’ geplaatst zodat de woningen toegankelijk zijn voor alle bewoners. Half maart leggen we de nieuwe onderlaag asfalt in deze straat.

In fase 2 (start einde maart 2022) leggen we de toplaag asfalt aan in Nierijk en pakken we enkele omliggende straten aan.

In de straten Oude steenweg en Nijlse baan brengen we een nieuwe toplaag asfalt aan en plaatsen we enkele wegversmallingen.

In de Bloktstraat zal een deel van de toplaag weggefreesd worden en brengen we een nieuwe toplaag asfalt aan.

De Bistenberg zal bij de aansluiting met de Bevrijdingsstraat heringericht worden.

De timing van bovengenoemde wegenwerken is onder voorbehoud van gunstige werf- en weersomstandigheden.

Gepubliceerd op  ma 10 jan 2022