Gemeente Gemeente Grobbendonk

Uitbreiding onttrekkingsverbod waterlopen

Door het droge weer en de zeer lage waterstand in de waterlopen kondigt gouverneur Cathy Berx een bijkomende uitbreiding van het geldende onttrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen af. Deze uitbreiding is van toepassing op de stroomgebieden van de Grote Nete en De Aa (Maasbekken) en zal vanaf 18 mei 2022 van kracht zijn.

Wat is een onttrekkingsverbod?

Zo’n verbod betekent dat er geen water uit een onbevaarbare waterloop mag worden opgepompt. Er zijn wel enkele uitzonderingen van toepassing. De precieze voorwaarden zijn opgenomen in het besluit van de gouverneur. Het provinciaal onttrekkingsverbod is niet van toepassing op bevaarbare waterlopen, maar onttrekkers dienen zich wel te houden aan de richtlijnen van De Vlaamse Waterweg. Een onttrekkingsverbod houdt geen irrigatie- of sproeiverbod in. Opgevangen regenwater, grondwater, water uit kanalen, gezuiverd afvalwater gewonnen in overeenstemming met de geldende regelgeving mag wel nog worden gebruikt voor bijvoorbeeld het irrigeren van landbouwgewassen. Gebruik het schaars beschikbare water wel steeds op de meest duurzame en spaarzame wijze.

Sinds 1 januari 2022 geldt er al een permanent onttrekkingsverbod op de Kleine Nete in onze gemeente.

Gepubliceerd op  di 17 mei 2022