Gemeente Gemeente Grobbendonk

Wegenis- en rioleringswerken fietspad N13 - update

Via deze pagina kan je het laatste nieuws volgen rond de wegenis- en rioleringswerken voor de aanleg van het fietspad op de N13.

Timing

Stand van zaken fase 1 en fase 2

Werken nutsmaatschappijen
De werken van de nutsmaatschappijen werden eind oktober 2017 voltooid.

Planning rioleringswerken en aanleg fietspad   UPDATE
Als alles volgens schema verloopt, wordt er rekening gehouden met volgende planning:

  • deel 1: Industrieweg – Wolfstee noordkant (kant bedrijven): 70 werkdagen
  • deel 2: Industrieweg – Wolfstee zuidkant: 70 werkdagen
  • deel 3: E313 - Industrieweg noordkant: 20 werkdagen
  • deel 4: E313 – Industrieweg zuidkant: 20 werkdagen
  • Structureel onderhoud /asfaltering N13: 10 werkdagen (apart dossier AWV)

De werken werden toevertrouwd aan de firma Ambaro NV, Hoebenschot 1, Lichtaart en werden eind november 2017 opgestart. De werken zullen ongeveer een jaar in beslag nemen afhankelijk van de te verwachten weersomstandigheden.

In overleg met de gemeente en alle andere betrokken overheden werd de uitvoeringstermijn zo beperkt mogelijk gehouden om de hinder te minimaliseren.

Verkeershinder

Gedurende de ganse duur van de werken wordt er een enkelrichting ingesteld.

Het doorgaand verkeer mag steeds doorrijden in de richting naar Lier.

Het verkeer richting Herentals dient de omleiding te volgen via de autosnelweg E313, Atealaan, Herenthoutseweg en Ringlaan om zo de Lierseweg en Herentalse steenweg te bereiken.

Om een verhoging van de intensiteit van het vrachtverkeer op de omleidingsweg maximaal te beperken, zal ernaar gestreefd worden om tijdelijk ingesteld enkelrichtingsverkeer tussen het op- en afrittencomplex E313 en het kruispunt N13 x Industrieweg zo snel als mogelijk op te heffen. 

Fietsverkeer over grotere afstand wordt omgeleid via het jaagpad langsheen het Albertkanaal. Plaatselijk dubbelrichting fietsverkeer verloopt via één tijdelijk dubbelrichtingsfietspad.

De Lijn

Lijn 150 Lier – Nijlen – Herentals wordt gewijzigd als volgt:

Richting Lier:
normale reisweg, geen aanpassing

Richting Herentals: Het bestaande traject wordt omgeleid via de E313, oprit nr. 20 (Herentals-West) en E313 afrit nr. 21 (Herentals) richting Herentals.

Afgeschafte halten in beide rijrichtingen: Jagersdreef / Buntvenne / Meirendreef / Hazenstraat.

Op vraag van het gemeentebestuur werd onderzocht om alsnog te voorzien in een tijdelijke stopplaats van De Lijn ter hoogte van de Meirendreef. Dit bleek echter geen goede optie op het vlak van verkeersveiligheid. Daarom werd beslist geen tijdelijke halte te voorzien. 

Industrieweg

Het kruispunt N13 x Industrieweg zal maximaal toegankelijk blijven. Hiervoor worden de werken zodanig afgestemd dat het deel ‘op- en afrittencomplex E313 – kruispunt Industrieweg’ aparte werkzones omvatten. Op deze manier wil het bestuur vermijden dat het kruispunt Industrieweg slechts in één richting toegankelijk is ondanks dat er plaatselijk geen werfactiviteit lopende is. 

Indien er door de werken tijdelijk eenrichtingsverkeer nodig is, dan wordt er naar gestreefd om het kruispunt N13 x Industrieweg zo snel mogelijk weer toegankelijk te maken vanuit beide rijrichtingen. 

Grondverwervingen fase 3

In opdracht van de gemeente Grobbendonk zal de Vlaamse Overheid (Afdeling Vastgoedtransacties) met ondersteuning van IOK, de onderhandelingen voor de onteigeningen opstarten met de boordeigenaars van fase 3. Deze fase omvat de zone tussen het op- en afrittencomplex E313 en het kruispunt met de Pallieterdreef.

De aangelanden van fase 3, 4 en 5 (gebied op- en afrittencomplex E313 tot en met grens Nijlen) zullen ook een aangetekend schrijven ontvangen over het Ministerieel Besluit betreffende onteigeningen ten algemene nutte.

Actuele info

Alle actuele informatie omtrent de werken vind je via:

 www.grobbendonk.be/FietspadN13

Je kan ook inschrijven op onze nieuwsbrief om op de hoogte gehouden te worden via e-mail:

www.grobbendonk.be/nieuwsbrieven/inschrijven

Vragen?

Neem contact op met de technische dienst voor vragen in verband met de werken, tel. 014 50 70 05.

Neem contact op met de dienst mobiliteit voor vragen in verband met de verkeersafwikkeling, tel. 014 50 70 04.
Gepubliceerd op  ma 16 okt 2017