Gemeente Gemeente Grobbendonk

Wegenis- en rioleringswerken fietspad N13 - update

Via deze pagina kan je het laatste nieuws volgen rond de wegenis- en rioleringswerken voor de aanleg van het fietspad op de N13.

UPDATES IN ROOD

Timing

Stand van zaken fase 1 en fase 2

Werken nutsmaatschappijen
De werken van de nutsmaatschappijen werden eind oktober 2017 voltooid.

Planning 2018 rioleringswerken en aanleg fietspad 
Als alles volgens schema verloopt, wordt er rekening gehouden met volgende planning:

  • Deel 1: Industrieweg – Wolfstee noordkant (kant bedrijven): tot medio april
  • Deel Lenteheidestraat: maart tot en met april
  • Deel 2: Industrieweg – Wolfstee zuidkant: medio april tot en met juli
  • Deel 3: E313 – Industrieweg noordkant: augustus
  • Deel 4: E313 – Industrieweg zuidkant: september
  • Structureel onderhoud / asfaltering N13: oktober (10 werkdagen)

De werken werden toevertrouwd aan de firma Ambaro NV, Hoebenschot 1, Lichtaart en werden eind november 2017 opgestart. De werken zullen ongeveer een jaar in beslag nemen afhankelijk van de te verwachten weersomstandigheden.

In overleg met de gemeente en alle andere betrokken overheden werd de uitvoeringstermijn zo beperkt mogelijk gehouden om de hinder te minimaliseren.

Verkeershinder

Gedurende de ganse duur van de werken wordt er een enkelrichting ingesteld.

Het doorgaand verkeer mag steeds doorrijden in de richting naar Lier.

Het verkeer richting Herentals dient de omleiding te volgen via de autosnelweg E313, Atealaan, Herenthoutseweg en Ringlaan om zo de Lierseweg en Herentalse steenweg te bereiken.

Behoudens weersomstandigheden zal er vanaf maandag 1 oktober 2018 tot en met vrijdag 12 oktober 2018 geen tweerichtingsverkeer mogelijk zijn vanaf het op- en afrittencomplex E313 tot aan het kruispunt van de Industrieweg. De firma Ambaro zal tijdens deze periode de grachten en bermen afwerken. Dit kan niet zonder gebruik te maken van de openbare weg.

Om een verhoging van de intensiteit van het vrachtverkeer op de omleidingsweg maximaal te beperken, zal er steeds naar gestreefd worden om tijdelijk ingesteld enkelrichtingsverkeer tussen het op- en afrittencomplex E313 en het kruispunt N13 x Industrieweg zo snel als mogelijk op te heffen. 

Fietsverkeer over grotere afstand wordt omgeleid via het jaagpad langsheen het Albertkanaal. Plaatselijk dubbelrichting fietsverkeer verloopt via één tijdelijk dubbelrichtingsfietspad.

N.a.v. de werken aan de N13 wordt de carpoolparking aan de N13 Grobbendonk tijdelijk afgesloten vanaf 17/09/2018, 07.00 uur.

De Lijn

Lijn 150 Lier – Nijlen – Herentals wordt gewijzigd als volgt:

Richting Lier:
normale reisweg, geen aanpassing

Richting Herentals: Het bestaande traject wordt omgeleid via de E313, oprit nr. 20 (Herentals-West) en E313 afrit nr. 21 (Herentals) richting Herentals.

Afgeschafte halten in beide rijrichtingen: Jagersdreef / Buntvenne / Meirendreef / Hazenstraat.

Op vraag van het gemeentebestuur werd onderzocht om alsnog te voorzien in een tijdelijke stopplaats van De Lijn ter hoogte van de Meirendreef. Dit bleek echter geen goede optie op het vlak van verkeersveiligheid. Daarom werd beslist geen tijdelijke halte te voorzien. 

Industrieweg

Het kruispunt N13 x Industrieweg zal maximaal toegankelijk blijven. Hiervoor worden de werken zodanig afgestemd dat het deel ‘op- en afrittencomplex E313 – kruispunt Industrieweg’ aparte werkzones omvatten. Op deze manier wil het bestuur vermijden dat het kruispunt Industrieweg slechts in één richting toegankelijk is ondanks dat er plaatselijk geen werfactiviteit lopende is. 

Indien er door de werken tijdelijk eenrichtingsverkeer nodig is, dan wordt er naar gestreefd om het kruispunt N13 x Industrieweg zo snel mogelijk weer toegankelijk te maken vanuit beide rijrichtingen. 

Behoudens weersomstandigheden zal er vanaf maandag 1 oktober 2018 tot en met vrijdag 12 oktober 2018 geen tweerichtingsverkeer mogelijk zijn vanaf het op- en afrittencomplex E313 tot aan het kruispunt van de Industrieweg. De firma Ambaro zal tijdens deze periode de grachten en bermen afwerken. Dit kan niet zonder gebruik te maken van de openbare weg.

Actuele info

Alle actuele informatie omtrent de werken vind je via:

 www.grobbendonk.be/FietspadN13

Je kan ook inschrijven op onze nieuwsbrief om op de hoogte gehouden te worden via e-mail:

www.grobbendonk.be/nieuwsbrieven/inschrijven

Vragen?

Neem contact op met de technische dienst voor vragen in verband met de werken, tel. 014 50 70 05.

Neem contact op met de dienst mobiliteit voor vragen in verband met de verkeersafwikkeling, tel. 014 50 70 04.
Gepubliceerd op  vr 21 sep 2018