Gemeente Gemeente Grobbendonk

GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr stopgezet

De Vlaamse Regering besliste op 20 januari 2023 het Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan Leidingstraat Antwerpen-Ruhr stop te zetten.
Het project zal grondig bijgestuurd worden om onteigeningen te voorkomen, natuurschade zoveel mogelijk te vermijden en de leidingstraat in te schakelen in de klimaat- en energietransitie. Aan de industrie wordt een uitgesproken engagement gevraagd vooraleer een nieuwe startnota aan de regering kan worden voorgelegd.

Overeenkomst met de industriële partners

De Vlaamse Regering vraagt een sterk engagement van de bedrijven en zal een overeenkomst afsluiten. Daarin concretiseren de industriële partners formeel hun intenties en timing voor het gebruik van de leidingstraat en voor het beheer, de financiering en het nodige flankerend beleid. De Vlaamse regering zal pas overgaan tot een doorstart in dit proces wanneer deze overeenkomst afgesloten is. 

Tracés herbekijken

Wanneer het proces wordt hernomen, zullen de tracés geoptimaliseerd worden zodat geen woningen of gebouwen worden getroffen en de impact op natuur zoveel mogelijk beperkt wordt. Dit zal gebeuren in overleg met de betrokken lokale besturen en middenveldactoren.

Meer informatie

In afwachting van de doorstart is de webpagina met meer informatie stopgezet. Meer informatie lees je in de beslissing van de Vlaamse Regering.

Gepubliceerd op  za 28 jan 2023