Gemeente Gemeente Grobbendonk

Ben jij geselecteerd voor de gezondheidsenquête in Grobbendonk?

Samen met het wetenschappelijk instituut Sciensano en Logo Kempen voeren we dit voorjaar een gezondheidsenquête uit. Dankzij de gezondheidsenquête krijgen we als gemeente inzicht in de gezondheidssituatie van onze inwoners.

De vragenlijst bevat uiteenlopende vragen over je gezondheid. Zo worden onder andere vragen gesteld over lichaamsbeweging, voeding, alcohol- en tabaksgebruik, geestelijke gezondheid en de gezondheid in je omgeving.

Hoe deelnemen?

Het is niet haalbaar om iedereen in de gemeente te interviewen. Daarom worden 1.500 inwoners willekeurig geselecteerd. Ontvang je zo’n brief? Dan kan je met jouw persoonlijke code de enquête online invullen. Heb je geen computer of tablet ter beschikking, dan kan je er ook voor kiezen om de papieren vragenlijst, die later nog wordt opgestuurd, in te vullen. 

Je deelname is vrijwillig. Indien je niet wenst deel te nemen, dan heeft dit voor jou geen verdere gevolgen. Toch hopen wij dat zo veel mogelijk mensen de vragenlijst zullen invullen, omdat enkel op die manier bruikbare informatie kan worden verzameld. 

Anonieme verwerking

Sciensano gebruikt je antwoorden enkel om algemene resultaten te berekenen. Sciensano bezit geen namen of adressen en weet dus niet welke antwoorden van jou zijn. Hoe komt het dan dat sommige van jullie een gepersonaliseerde brief zullen ontvangen? Dit is de taak van Statbel, de officiële statistische instelling in België. Statbel selecteert willekeurig inwoners en geeft aan elk gekozen inwoner een code. De geselecteerde inwoners ontvangen een brief met deze code. De code staat op je brief en moet je invullen bij deelname aan de enquête. De codes worden ook naar Sciensano gestuurd. Sciensano houdt bij welke codes gebruikt worden en welke niet. De codes die niet worden gebruikt, stuurt Sciensano terug naar Statbel. Statbel kan op die manier een gepersonaliseerde herinnering sturen. Statbel zal nooit jouw antwoorden ontvangen. Zodra de enquêtes verzameld zijn, worden de codes vernietigd. De gegevens zullen vanaf dan anoniem verwerkt worden.

Meer info: Greet Bloemen, greet.bloemen@grobbendonk.be

Gepubliceerd op  vr 10 mrt 2023