Gemeente Gemeente Grobbendonk

Nutswerken Astridplein - Schransstraat - Hofeinde

Als reactie op recente problemen en lekkages aan de waterleiding in de Schransstraat wordt de waterleiding met spoed vernieuwd. Fluvius en Fiberklaar maken van deze werken gebruik om de gasleiding te vernieuwen en glasvezelkabels aan te leggen. 

Werken in fasen

Om de hinder voor weggebruikers op deze drukke verkeersas zo veel mogelijk te beperken werken we in verschillende fasen. Daarnaast maken we maximaal gebruik van de schoolvakanties om bepaalde werken zoals doorsteken aan kruispunten en asfaltlagen uit te voeren.  

  • Fase 1 (27 november - eind december 2023): gedeelte Astridplein (kruising Schransstraat) en De Vriesstraat (even zijde van de rijbaan)
  • Fase 2 (begin januari - eind januari 2024): gedeelte Astridplein (even zijde) tot kruising met Schransstraat
  • Fase 3 (eind januari - eind februari 2024): Schransstraat tot kruising met Beukenlaan
  • Fase 4 (6 mei - eind mei 2024): Hofeinde vanaf kruising Beukenlaan tot watertoren
  • Fase 5 (6 mei - eind mei 2024): kruispunt Beukenlaan

Deze werken zijn afhankelijk van de weersomstandigheden en de planning kan schuiven.

Gewijzigde verkeerssituatie tijdens laatste fase

  • Fietsers en voetgangers kunnen veilig voorbij de werfzone. Er werd een afgeschermde zone gecreëerd met herashekken.
  • Gemotoriseerd verkeer verloopt beurtelings langs de werfzone. Tijdelijke verkeerslichten regelen het verkeer. 
  • Er geldt een snelheidsbeperking van max. 30 km/uur ter hoogte van de werfzone.