Gemeente Gemeente Grobbendonk

Nutswerken Astridplein, Schransstraat en Hofeinde - start fase 3 op 12 februari

Op maandag 12 februari start fase 3 van de vernieuwing van de waterleiding in Astridplein, Schransstraat en Hofeinde.

De werken op het Astridplein zitten in de laatste rechte lijn. De aannemer werkt het herstel van de voetpaden nog af. Vandaag zijn de werken afgerond.

Op maandag 12 februari start fase 3 van de vernieuwing van de waterleiding in Astridplein, Schransstraat en Hofeinde. Tijdens die fase wordt er gewerkt in de Schransstraat vanaf kruising De Vriesstraat (excl. kruispunt) tot kruising met Beukenlaan (excl. kruispunt). Gelijktijdig pakt de aannemer de doorsteek aan na het kruispunt met de Beukenlaan. Deze werken duren tot eind februari. 

Deze werken zijn afhankelijk van de weersomstandigheden en de planning kan schuiven.

Tijdens die periode verloopt verkeer beurtelings langs de werfzone in de Schransstraat. Tijdelijke verkeerslichten regelen hier het verkeer. Ook verkeer uit de Wijngaardstraat en Beukenlaan wordt geregeld via tijdelijke verkeerslichten. Fietsers en voetgangers kunnen steeds door en ondervinden geen hinder van de werken. Ter hoogte van de werfzone geldt een snelheidsbeperking van maximum 30 km/uur.

Ook worden er enkele proefsleuven gegraven in opdracht van Fluvius in Hofeinde. Verkeer wijkt hier plaatselijk uit, maar kan steeds door. Om de verkeershinder te beperken, laten we deze werken gelijktijdig uitvoeren.

Vanaf begin maart 2024 schuift de werkzone op richting de watertoren. Dan werkt het nutsbedrijf vanaf het kruispunt met de Beukenlaan (excl. kruispunt) tot aan de watertoren. Zodra de opstartdatum concreet is, informeren we je over de verkeerssituatie.

De werken in een notendop: de werken zijn nodig om verdere wateronderbrekingen te voorkomen. Als reactie op een reeks calamiteiten en lekkages aan de waterleiding in de Schransstraat pakt de gemeente Grobbendonk, in samenwerking met Pidpa, met spoed de vernieuwing van de waterleiding aan. Fluvius en Fiberklaar maken ineens van deze werken gebruik om de gasleiding te vernieuwen en een glasvezelkabel aan te leggen.

Gepubliceerd op  vr 09 feb 2024