Gemeente Gemeente Grobbendonk

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt verschillende vergunningen:

De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd.

Meer info

Meer informatie kan je bekomen bij de Dienst Omgeving van de gemeente of op de website van Ruimte Vlaanderen: http://www.ruimtelijkeordening.be/