Gemeente Gemeente Grobbendonk

Onderzoek erkenning storm als ramp

Tijdens het weekend van 9 en 10 maart 2019 raasde een storm over Vlaanderen die heel wat schade aanrichtte. Minister-president Geert Bourgeois laat onderzoeken of dit stormweer erkend kan worden als algemene ramp.

De procedure loopt in meerdere stappen. Eerst moeten de gemeenten aan het Vlaams Rampenfonds melden dat ze getroffen werden. Dit is ondertussen gebeurd. Op basis hiervan worden de weersfenomenen onderzocht aan de hand van wetenschappelijke criteria. Vervolgens kan de Vlaamse Regering het stormweer erkennen als algemene ramp.

Daarna kunnen individuele aanvragen tot schadevergoeding worden ingediend bij het Vlaams Rampenfonds. In dat geval moet je wel een volledig schadedossier indienen bij het Rampenfonds. Het gaat enkel om de schade die niet door de brandverzekering gedekt wordt.

Je contacteert dus best eerst je verzekeraar. Bewaar alvast nuttig beeldmateriaal om je schade te bewijzen. Indien de storm als ramp erkend wordt, dan communiceren we de te nemen stappen via onze infokanalen.

Meer info:
Thomas Smets
Noodplanningscoördinator Grobbendonk 
tel. 0476 66 31 01

Gepubliceerd op  wo 13 mrt 2019