Gemeente Gemeente Grobbendonk

Onttrekkingsverbod Kleine Nete

Vanaf 1 januari 2022 is het definitief en voor onbepaalde duur verboden om water te onttrekken uit de Kleine Nete in onze gemeente. Provinciegouverneur Cathy Berx nam hierover een gouverneursbesluit. Het verbod beschermt kleine kwetsbare waterlopen met een hoge ecologische waarde.

Dit onttrekkingsverbod is permanent en dus staat los van de droogtetoestand. De Kleine Nete heeft als kleinere rivier een beperkt gebied en is daardoor zeer kwetsbaar voor de gevolgen van verdroging en onttrekking.
In enkele gevallen gelden er uitzonderingen:
  • Onttrekkingen met weidepompen om vee te laten drinken in de weides.
  • Onttrekkingen door hulpdiensten wanneer er geen alternatieven zijn.
  • Onttrekkingen die toegelaten zijn door de waterloopbeheerder via een gravitaire overloop waarbij onttrekking alleen mogelijk is als de waterkolom minimaal 30 centimeter hoog is.
  • Onttrekking die toegelaten zijn door de waterloopbeheerder voor nachtvorstberegening in de fruitteelt, wanneer geen alternatieven zijn.