Gemeente Gemeente Grobbendonk

Op zoek naar oplossing voor minder mobiele inwoners!

Voor senioren, zorgbehoevenden, mensen met een beperking en inwoners met een beperkt inkomen is mobiliteit vaak een probleem. De vraag naar aangepast vervoer wordt steeds groter. Hier wil het lokaal bestuur een oplossing voor bieden!

Special ad bvba (http://www.specialad.be/) is gespecialiseerd in het ter beschikking stellen van voertuigen aan verenigingen, stichtingen, scholen en instellingen die zich inzetten voor goede doelen allerhande of openbare besturen. De voertuigen worden gefinancierd met opbrengsten die voortkomen uit reclame die gemaakt wordt door lokale bedrijven op deze voertuigen. 

Als voertuig wordt een milieuvriendelijke minibus met rolstoellift (8 zitplaatsen) vooropgesteld. Het voertuig zal bijna dagelijks in het straatbeeld te zien zijn.

Om het project te doen slagen, is de steun en solidariteit van lokale handelaars noodzakelijk.

De firma is momenteel gestart met een informatie-ronde om te bekijken of ze voldoende effectieve adverteerders/publiciteit kunnen aantrekken om  het voertuig, voor een periode van 4 jaar, in bruikleen te geven van het lokaal bestuur.

Meer informatie:
Lokale economie, Mobiliteit, Gezondheid en Duurzaamheid
tel. 014 50 70 04 - lmgd@grobbendonk.be

Gepubliceerd op  ma 10 feb 2020