Gemeente Gemeente Grobbendonk

Opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten