Gemeente Gemeente Grobbendonk

Openbaar onderzoek - digitale atlas

Van 1 september tot en met 28 februari 2022 kan je het ontwerp van de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten inkijken en becommentariëren.

De digitale atlas bevat de ligging van alle gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten in Vlaanderen. Voor de gerangschikte onbevaarbare waterlopen zijn ook atlaspunten opgenomen die informatie bevatten over de bodembreedte, kruinbreedte en diepte van de bedding. 

Waarom een openbaar onderzoek?
De informatie in het ontwerp voor de digitale atlas is afkomstig uit de oude analoge atlassen, de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA), bijkomende opmetingen van waterlopen of grachten door de waterloopbeheerders, … Waterloopbeheerders hebben grote inspanningen gedaan om die informatie zo volledig en correct mogelijk op te nemen.

Maar mogelijks komt de informatie in het ontwerp van de digitale atlas niet volledig overeen met de situatie op het terrein, bijvoorbeeld omdat de waterloop of publieke gracht plaatselijk verlegd is of omdat de oever ingericht werd. Daarom wordt het ontwerp voorgelegd via een openbaar onderzoek.

Welke opmerkingen zijn relevant?
Stel je vast dat de loop, de breedte of de diepte van een waterloop of publieke gracht in je buurt niet overeenkomt met de weergave in de digitale atlas, dan kan je dit doorgeven. Zo kan de kwaliteit van de atlas verbeterd worden.

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kan je opmerkingen indienen via het digitaal inspraakformulier op de website www.integraalwaterbeleid.be.

Digitale atlas inkijken

Gepubliceerd op  di 31 aug 2021