Gemeente Gemeente Grobbendonk

Opnieuw ophokplicht voor pluimvee

Op meerdere plaatsen in ons land is het vogelgriepvirus vastgesteld. Daarom geldt er sinds 15 november een algemene ophok- of afschermingsplicht voor vogels en pluimvee.
Volgende preventieve maatregelen zijn van kracht:
  • Pluimvee van professionele houders en van hobbyhouders, met uitzondering van loopvogels, moeten opgehokt of afgeschermd (met behulp van netten) worden.
  • Je moet je pluimvee en vogels eten en drinken geven in het hok (of onder netten).
  • Je mag geen water geven dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben.

Deze maatregelen moeten helpen vermijden dat pluimvee in contact komt met wilde vogels die besmet zijn met het vogelgriepvirus.

Loopvogels, roofvogels, sportduiven en andere sier- en zangvogels moeten nog niet afgeschermd worden.

Meldpunt dode vogels
Merk je in de natuur een dode wilde (water)vogel op, dan meld je dit best via het gratis telefoonnummer 0800 99 777. Op die manier kan snel een eventueel onderzoek worden opgestart. Om te voorkomen dat het virus verspreid wordt, raak je de vogels best niet aan.

Meer info: http://www.favv.be/consumenten/extra/vogelgriep/

Gepubliceerd op  do 25 nov 2021