Gemeente Gemeente Grobbendonk

Opwaardering begraafplaats

Nieuw systeem van begravingen
Sinds 1 december 2020 is een nieuw huishoudelijk reglement van toepassing. In dit reglement zijn volgende mogelijkheden van begraving voorzien:

 • niet-geconcedeerde begraving, met een maximumduur van 15 jaar, niet verlengbaar;
 • concessie:
  • De duur van de concessie is 25 jaar en kan binnen deze periode verlengd worden.
  • De prijs voor een concessie bedraagt 300 euro per persoon.
  • Verlenging van de concessie voor 10 jaar: 100 euro p.p.
  • Verlenging van de concessie voor 20 jaar: 200 euro p.p.
 • begraven van kinderen op een afzonderlijk perceel:
  • De duur van de concessie is 25 jaar. Binnen deze periode kan er voor 10 of 20 jaar verlengd worden. 
 • begraving van oud-strijders op het Oud-Strijderspark:
  • De duur van de concessie is 50 jaar en kan binnen deze periode met 50 jaar verlengd worden.

De manier van begraving wordt vastgelegd op het ogenblik van het eerste overlijden. Het gekozen systeem kan nadien niet meer gewijzigd worden. Op het ogenblik van de aanvraag wordt het bedrag van de concessie volledig betaald.

Waardering voor het verleden: rechtzettingen
Van 1 december 2020 tot 31 januari 2022 kan iedere belanghebbende voor een perceel, waarin reeds een begraving heeft plaatsgehad, kiezen voor een welbepaald systeem van begraving. Indien het technisch mogelijk is, kunnen eventueel bijkomende (toekomstige) begravingen worden voorgehouden tot max. 4 stoffelijke overschotten en/of urnen.

Ook voor deze begravingen is het belangrijk om de nodige rechtszekerheid te creëren, zodat het per perceel duidelijk is of er al dan niet een concessie op genomen is, welke termijn van bewaring gehanteerd moet worden en hoeveel personen/urnen er bijbegraven kunnen worden. Dit is een retroactieve rechtzetting. De aanvraag hiervoor gebeurt bij team Mens & Welzijn.

We lijsten de keuzemogelijkheden even op:

 • Niet-geconcedeerde begraving:
  • Je vraagt een concessie aan binnen de termijn.
   • Tot max. 4 personen (indien technisch mogelijk)
   • Voor een termijn van 10 of 20 jaar die aanvangt op datum van de aanvraag.
   • Bedrag:
    • 10 jaar - 100 euro p.p. 
    • 20 jaar - 200 euro p.p.
  • Je vraagt geen concessie aan.
   • Verwijdering van het grafmonument van graven voor 1 december 2005.
 • Begraving met (verlopen) concessie:
  • Je vraagt een concessie aan binnen de termijn.
   • Tot max. 4 personen (indien technisch mogelijk)
   • Voor een termijn van 10 of 20 jaar die aanvangt op datum van de aanvraag.
   • Bedrag: 
    • 10 jaar - 100 euro p.p. 
    • 20 jaar - 200 euro p.p.
  • Je vraagt geen concessie aan.
   • Verwijdering van het grafmonument van graven voor 1 december 2005.
 • Kinderbegraafplaats:
  • Je vraagt een concessie aan binnen de termijn.
   • Voor een termijn van 25 jaar die aanvangt op datum van de aanvraag.
   • Gratis.
  • Je vraagt geen concessie aan.
   • Verwijdering van het grafmonument van graven voor 1 december 2005.
 • Begraving van oud-strijders:
  • Concessies voor het erepark worden ambtshalve toegekend voor een termijn van 50 jaar.

Meer info: team Mens & Welzijn, 014 51 10 20 of burgerzaken@grobbendonk.be