Gemeente Gemeente Grobbendonk

Oud-strijdersvereniging Grobbendonk-Bouwel zoekt materiaal

In de nabije toekomst wensen de oud-strijders een aantal gebeurtenissen op een passende manier te herdenken: de bevrijding van Grobbendonk op 23 september 1944, het 100-jarige bestaan van de NSB-afdeling Grobbendonk die gesticht werd op 4 juli 1919 en het einde van de Tweede Wereldoorlog op 8 mei 1945.

Wij zijn ervan overtuigd dat er bij de inwoners van Grobbendonk en Bouwel nog heel wat materiaal te vinden is dat kan gebruikt worden om deze herdenkingen op te fleuren. We denken vooral aan foto's, maar ook documenten, brieven of gebruiksvoorwerpen uit de oorlogs- en bevrijdingsperiode kunnen nuttig zijn. We doen daarom een oproep om deze over te maken aan de oud-strijders zodat zij ze kunnen scannen of kopiëren voor hun tentoonstellingen. Gebruiksvoorwerpen worden nadien uiteraard terug bezorgd aan de uitlener.

¬†Voor de herdenking van de bevrijding in september 1944 en het einde van de oorlog in mei 1945 beschikken de oud-strijders reeds over een beperkte hoeveelheid materiaal. Zij zouden dit graag aangevuld zien met voorwerpen die de mensen van Grobbendonk en Bouwel interesseren. Het archief van de oud-strijders dateert echter van na 1946 en bestaat vooral uit documenten. Vooral foto’s zijn dus erg welkom van bv. vroegere 11 novembervieringen, teerfeesten en andere festiviteiten zoals uitstappen.

Indien je wil meewerken aan de samenstelling van de tentoonstelling of over voorwerpen beschikt die nuttig kunnen zijn en die je tijdelijk wil uitlenen/laten scannen, dan kan je contact opnemen met Ludo Anthonis via tel. 014 50 78 79  of ludo.anthonis@grobbendonk.be om afspraken te maken. Alle voorwerpen worden met de nodige zorg behandeld.

Het bestuur van de oud-strijders dankt jullie alvast voor de medewerking!

Gepubliceerd op  ma 06 mei 2019