Gemeente Gemeente Grobbendonk

OVAM houdt openbaar onderzoek 'Voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025'

De Vlaamse overheid werkte een ontwerp actieplan uit om voedselverliezen te vermijden en biomassa beter te benutten. Tegen 2025 zou het voedselverlies in Vlaanderen met 30 procent moeten dalen.

Nieuw actieplan
In de transitie naar een circulaire economie hebben (rest)stromen van voedsel en biomassa veel te bieden. Daarom wil Vlaanderen de lat hoog leggen. Het nieuwe actieplan ‘Voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025’ moet het voedselverlies in Vlaanderen verder beperken en meer duurzame (her)gebruiksmogelijkheden creëren voor biomassa en biomassareststromen.

Openbaar onderzoek
De termijn van het openbaar onderzoek loopt van 1 augustus 2020 tot en met 30 september 2020. Gedurende deze termijn kan iedereen opmerkingen en suggesties schriftelijk ter kennis brengen aan OVAM – team bio, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen of via mail naar actieplanbio@ovam.be. OVAM maakt een verslag van de reacties en legt dit samen met het aangepaste ontwerp ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering voor eind dit jaar.

Meer info: https://www.grobbendonk.be/ontwerp-actieplan-voedselverlies-en-biomassareststromen-circulair-2021-2025

Gepubliceerd op  za 01 aug 2020