Gemeente Gemeente Grobbendonk

Participatiereglement

Het decreet lokaal bestuur geeft aan gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk welzijn de opdracht om inwoners zoveel mogelijk bij het beleid te betrekken. Elke gemeente kan de nodige initiatieven opzetten om de participatie met de inwoners te bevorderen.

Artikel 304, paragraaf 1, van het decreet lokaal bestuur zegt het volgende: “De gemeenteraad voert een beleid op het vlak van de betrokkenheid en de inspraak van de burgers of van de doelgroepen, met inbegrip van een regeling over het recht van de inwoners om voorstellen en vragen op de agenda van de gemeenteraad te zetten.” Het vastleggen van een procedure en voorwaarden kan door elke gemeente autonoom worden ingevuld.

In dit participatiereglement wordt de procedure rond verzoekschriften, voorstellen van burgers en het organiseren van een vragenhalfuur voor de inwoners tijdens de gemeenteraad voor het lokaal bestuur Grobbendonk uitgewerkt.