Gemeente Gemeente Grobbendonk

Pidpa vernieuwt ruwwaterleiding - voorjaar 2019

Pidpa investeert in haar drinkwaterinfrastructuur. Binnenkort vernieuwt Pidpa de ruwwaterleiding, die loopt van Malle tot aan het productiecentrum in Grobbendonk. Het vernieuwen van deze leiding houdt in dat de bestaande leiding wordt weggenomen en vervangen. Dit kan plaatselijk hinder veroorzaken, aangezien de rijbaan opengebroken moet worden om deze werken uit te voeren.

De werken worden uitgevoerd in samenspraak met de diensten van de betrokken lokale besturen. De nodige omleidingen en signalisatie worden voorzien, waarbij de veiligheid van de bewoners, de voetgangers en de fietsers centraal staat. 

De eigenlijke werken gaan van start in februari 2019 en zullen behoudens onvoorziene omstandigheden afgerond zijn vóór 1 juli 2019. Eventueel kunnen plaatselijk al een aantal kleinere werken starten, evenwel zonder noemenswaardige hinder.

Voor Grobbendonk gaat het om volgende straten:

  • Eisterlee
  • Grensstraat
  • Kruisbaan
  • Maalderstraat/Warme Handstraat 
  • Boshoven

Je kan tijdens de gehele duur van de werken blijven genieten van drinkwater. Mocht het toch nodig zijn om de levering van drinkwater kortstondig te onderbreken, dan worden de inwoners hiervan op voorhand verwittigd.

Meer info:

https://www.pidpa.be/werken/ruwwaterleiding-malle-grobbendonk

bart.goetschalckx@pidpa.be

Gepubliceerd op  do 17 jan 2019