Gemeente Gemeente Grobbendonk

Premies 2021

Van plan om je woning energiezuiniger te maken, te verbouwen of aan te passen aan je leeftijd? Ook in 2021 kan je hier heel wat premies voor krijgen. 

Nieuwbouw en herbouw

Korting op de onroerende voorheffing
Bij nieuwbouwwoningen krijg je bij het behalen van een laag E-peil een korting op je onroerende voorheffing. De korting wordt automatisch toegekend.
Meer informatie: www.energiesparen.be/korting-op-onroerende-voorheffing-voornieuwbouwwoningen-met-verlaagd-e-peil

Federale 6 % btw-regeling voor sloop- en heropbouw
Het verlaagd btw-tarief van 6% voor de afbraak van gebouwen en de heropbouw van woningen wordt in 2021-2022 uitgebreid tot gans het Belgische grondgebied. Om er van te genieten moet de woning waarvoor je deze regeling aanvraagt wel gedurende 5 jaar je enige en eigen woning zijn en mag de bewoonbare oppervlakte maximum 200m² bedragen.
Meer informatie: https://financien.belgium.be/nl/programmawet/btw-6procent-afbraakheropbouw

Vlaamse sloop- en heropbouwpremie
De Vlaamse premie bedraagt 10.000 euro per project voor woningen met een
omgevingsvergunningsaanvraag tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022. Enkel gecombineerde omgevingsvergunningen voor sloop- én heropbouw komen in aanmerking. De Vlaamse sloop- en heropbouwpremie kan alleen worden aangevraagd indien je niet in aanmerking komt voor de federale 6%-regeling voor sloop- en heropbouw.
Meer informatie: www.energiesparen.be/slooppremie


Verzekering gewaarborgd wonen
Wie een hypothecaire lening afsluit voor het kopen, bouwen of verbouwen van een woning, kan zich met de verzekering gewaarborgd wonen kosteloos verzekeren tegen inkomensverlies door plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Zo helpt de Vlaamse overheid je met het afbetalen van je lening als je een tijd niet kan werken door werkloosheid of ziekte.
Meer informatie: www.wonenvlaanderen.be/www.wonenvlaanderen.be/premies/de-gratisverzekering-gewaarborgd-wonenBestaande woningen

Vlaamse renovatiepremie
Als je woning minstens 30 jaar oud is en je wil deze renoveren, dan kan je gebruik maken van de Vlaamse renovatiepremie. Je kan deze premie aanvragen voor werken aan de structurele elementen, werken aan het dak, het buitenschrijnwerk en/of aan de technische installaties.
Meer informatie: https://www.wonenvlaanderen.be/premies/de-vlaamse-renovatiepremie

Vlaamse aanpassingspremie
Als je je woning wenst aan te passen aan je leeftijd (65+) of aan de leeftijd van een inwonend gezinslid, kom je misschien in aanmerking voor deze premie. Denk maar een het installeren van een traplift, het vervangen van een bad door een inloopdouche, het wegwerken van niveauverschillen in de woning, ...
Meer informatie: www.wonenvlaanderen.be/premies/de-vlaamse-aanpassingspremie-om-de-woning-aan-te-passen-aan-een-oudere-bewoner

Premies Fluvius
Bij Fluvius kan je terecht voor de klassieke investeringen in isolatie en beglazing en voor het investeren in duurzame technieken.
Meer informatie: www.fluvius.be/nl/thema/premies


Renteloos renovatiekrediet en energielening+
Vanaf 2021 kan je als nieuwe eigenaar van een woning beroep doen op het renteloos renovatiekrediet als je een woning koopt met een slechte energieprestatie en binnen de 5 jaar deze energieprestatie sterk verbetert. Je zal dan aansluitend bij het hypothecair krediet voor de verwerving van het pand bij je bank ook een renteloos renovatiekrediet kunnen afsluiten. Als je een woning via erfenis of schenking krijgt kan je terecht bij het lokale energiehuis voor een gelijkaardige Energielening+.
Meer informatie: www.energiesparen.be/renteloos-renovatiekrediet


Vlaamse energielening
Via Energiehuis Kempen kan je zonder bijkomende kosten renteloos een lening afsluiten voor energiebesparende investeringen aan je woning. Wel enkel als je tot de prioritaire doelgroep behoort van de Vlaamse energielening.
Meer informatie: www.iok.be/energielening


Premie voor thuisbatterij
Met een batterij kan je als particuliere producent overtollige stroom zelf opslaan en deze verbruiken als je die nodig hebt. In 2021 kan je voor die thuisbatterij een premie aanvragen.
Meer informatie: www.energiesparen.be/thuisbatterij


Kortingen bij ingrijpende energetische renovaties
Als je een ingrijpende energetische renovatie doorvoert en je E-peil na afloop van de werken sterk hebt verlaagd, kan je 5 jaar lang 50% korting (verlaging tot onder E90) of 100% korting (verlaging tot onder E60) krijgen op je onroerende voorheffing. Daarnaast kan je ook een korting van 1% krijgen op je registratiekosten bij aankoop.
Meer informatie: https://www.energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen/epb-pedia/epb-plichtig-toepassing-en-eisen/aard-van-de-werken/ier