Gemeente Gemeente Grobbendonk

Gewestplan

Het gewestplan heeft voor het hele grondgebied bestemmingen vastgelegd, bv. woongebied, industriegebied, natuurgebied, …
Deze bestemmingen bepalen wat kan en niet kan in een bepaald gebied.

Je kan het gewestplan raadplegen op de website van Geo-Vlaanderen.