Gemeente Gemeente Grobbendonk

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Bekendmaking openbaar onderzoek herziening gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Grobbendonk

Het college van burgemeester en schepenen kondigt het openbaar onderzoek aan van het op 22 mei 2018 voorlopig vastgesteld ontwerp van herziening gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Grobbendonk. Het openbaar onderzoek vindt plaats van 1 juli 2018 tot en met 29 september 2018. Het GRS ligt tijdens de kantooruren ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening van gemeente Grobbendonk, Boudewijnstraat 4 en kan online geraadpleegd worden: www.grobbendonk.be/grs

Opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk op 29 september 2018 per aangetekende zending toegezonden aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro), p/a Boudewijnstraat 4 te 2280 Grobbendonk of afgegeven tegen ontvangstbewijs op voormeld loket.

Een infoavond over het GRS vindt plaats op 6 september 2018 om 17.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis (Boudewijnstraat 4, Grobbendonk). Tussen 17.30 en 18.00 uur is er een algemene toelichting. Tot 20.00 uur kunnen vragen gesteld worden.

Onderaan vindt u ook het huidige GRS, zoals goedgekeurd door de Deputatie op 25 januari 2007.