Gemeente Gemeente Grobbendonk

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Het huidige GRS, zoals goedgekeurd door de Deputatie op 25 januari 2007, kan je onderaan downloaden.
 
Een ontwerp herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Grobbendonk werd op 22 mei 2018 voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad.
 
Op basis van het openbaar onderzoek bleek dat er een heel aantal terechte en belangrijke bezwaren waren, die niet binnen de huidige procedure konden worden meegenomen. Om die reden is het GRS inclusief alle bezwaren niet door de GECORO naar de gemeenteraad doorverwezen voor definitieve vaststelling. Dit betekent dat het oude GRS van kracht blijft, en de herziening in opmaak niet verder wordt afgerond. De herziening werd formeel stopgezet bij collegebeslissing op 11 februari 2019.