Gemeente Gemeente Grobbendonk

RUP's en BPA's

De doelstellingen en acties van het ruimtelijk structuurplan worden uitgewerkt in ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's).

Deze RUP's vervangen geleidelijk aan de oude BPA's (Bijzondere Plannen van Aanleg).

In een RUP of BPA worden, voor een bepaald gebied, nieuwe bestemmingen vastgelegd die de oorspronkelijke bestemmingen van het gewestplan (of voorafgaande RUP's of BPA's) overschrijven. Aan deze nieuwe bestemmingen worden dan ook specifieke voorschriften gekoppeld.

De geldende RUP's en BPA's zijn de volgende:

  • BPA - Carpoolparking
  • BPA - Kasteel van Bouwel
  • BPA - Sportvelden
  • RUP - Albertkanaalstraat
  • RUP - Begraafplaatsen
  • RUP - Plama
  • RUP - Hazenpad
  • RUP - Troon
  • Gewestelijk RUP - Specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter Beverdonk

Meer info

Onderaan kan je, van elk RUP en BPA, de geldende voorschriften en het verordende plan terugvinden.