Gemeente Gemeente Grobbendonk

Klachtenreglement

Ben je niet tevreden over onze werking? Dan kan je een klacht indienen. Een klacht is een duidelijke en onderbouwde uiting van ontevredenheid van een burger of een rechtspersoon over een handeling of het uitblijven van een handeling van de diensten van het lokaal bestuur.

Een klacht indienen

Een klacht kan alleen schriftelijk ingediend worden:

  • via e-mail;
  • per brief;
  • via het klachtenformulier.

Probeer je klacht zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven

Wat gebeurt er met je klacht? 

De klachtencoördinator gaat na of we je klacht kunnen behandelen. Je krijgt daarover binnen de 10 kalenderdagen een antwoord. We onderzoeken je klacht samen met het betrokken team en zoeken naar een oplossing. We bezorgen je zo snel mogelijk een antwoord, uiterlijk binnen 45 kalenderdagen na ontvangst van de klacht.

Alle klachten worden geregistreerd in een klachtenregister. Eén keer per jaar wordt een rapport opgesteld en voorgelegd aan de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn. 

Ben je ontevreden over de manier waarop je klacht behandeld werd?

Dan kan je steeds gratis beroep doen op de bemiddeling van de Vlaamse Ombudsdienst via ombudsman@skw.be of via het gratis nummer 1700. Zij bekijken de behandeling van je klacht op een onafhankelijke manier en zorgen voor bemiddeling als dat nodig is.