Gemeente Gemeente Grobbendonk

Meldingsformulier

Vul nu het formulier in

Zwerfvuil, losliggende stoeptegels, snoeien van bomen op openbaar domein,… al deze zaken kan je doorgeven via het meldingsformulier.

De meldingen worden centraal geregistreerd en opgevolgd. Zo komt jouw melding onmiddellijk bij de juiste persoon terecht en krijg je tussentijds feedback over de stand van zaken en de verdere afhandeling van de melding.

Defecte straatlamp? Dat meld je best via www.straatlampen.be of op het gratis nummer 0800 6 35 35.