Gemeente Gemeente Grobbendonk

Adreswijziging

Het is wettelijk verplicht om binnen de 8 dagen nadat je effectieve verblijfplaats veranderd is, aangifte te doen van deze adreswijziging. Deze aangifte moet gebeuren bij de dienst burgerzaken in je (nieuwe) woonplaats.

Ook bij vertrek naar het buitenland moet er aangifte gedaan worden in je woonplaats. 

Voorwaarden

Het volstaat dat één meerderjarig gezinslid de aangifte doet, in het bezit van zijn of haar identiteitskaart.

Niet-ontvoogde minderjarigen die de verblijfplaats van hun ouders voor het eerst verlaten, moeten vergezeld worden door iemand die het ouderlijk gezag uitoefent. 

Hoe aanvragen

Je kan onderaan deze pagina een melding maken via het digitaal loket of je kan langskomen op de dienst Burgerzaken.

Voor verhuis naar het buitenland is er geen aangifteformulier omdat een persoonlijke aangifte op onze dienst nodig is.

Afhandeling

Na het bezoek van de wijkagent kom je langs op de dienst Burgerzaken. We schrijven je dan samen met al je gezinsleden in op het nieuwe adres en passen je identiteitskaart aan.

Wat meebrengen

Bij een aangifte:

  • je identiteitskaart

Na het bezoek van de wijkagent:

  • formulier van de wijkagent
  • de identiteitskaart(en) met pincode(s)