Gemeente Gemeente Grobbendonk

Elektronische identiteitskaart (eID)

De eID is een elektronische identiteitskaart die wordt uitgereikt aan elke Belg ouder dan 12 jaar. Met de eID kan je je identiteit bewijzen of reizen binnen de Europese Unie. 

Dankzij de elektronische chip biedt de eID heel wat mogelijkheden: je online identificeren, een elektronische handtekening plaatsen, documenten online opvragen, je belastingaangifte online invullen (Tax-on-Web). Je kan deze elektronische functies alleen gebruiken met je persoonlijke pincode. 

Voor wie

Voor elke Belg vanaf 12 jaar. 

Hoe aanvragen

Vanaf 12 jaar ontvang je van de gemeente van je hoofdverblijfplaats een uitnodiging om je eID aan te vragen. Je eID is 10 jaar geldig.

Er zijn 2 uitzonderingen:

 • tussen 12 jaar en 18 jaar is de eID 6 jaar geldig vanaf de aanvraagdatum 
 • voor 75-plussers is de kaart 30 jaar geldig vanaf de aanvraagdatum. De certificaten van de eID van 75-plussers moeten wel om de 10 jaar vervangen worden om een optimale veiligheid te waarborgen.

Ook voor de vernieuwing van je eID ontvang je een uitnodiging.

Kostprijs

Een gewone aanvraag: 25,10 euro

Een dringende aanvraag met levering in de gemeente (op een werkdag voor 15.00 uur aangevraagd, volgende werkdag voor 14.00 afgeleverd in de gemeente): 122,40 euro

Een zeer dringende aanvraag met levering in Brussel (op een werkdag voor 15.00 uur aangevraagd, 4,5 uur na de aanvraag afhaling door de burger in Brussel): 159,30 euro

Afhandeling

Ongeveer 2 weken na ondertekening van de aanvraag ontvang je je persoonlijke codes met de post. Hiermee kan je je eID afhalen op de dienst burgerzaken. 

Uitzonderingen

In de volgende gevallen moet je zelf een vernieuwing van je kaart vragen:

 • bij verlies, diefstal of beschadiging van je kaart
 • als je pasfoto niet meer gelijkend is
 • als je van naam, voornaam of geslacht wijzigt
 • na ambtelijke schrapping
 • als je een kaart aanvraagt in een andere taal, voor zover je gevestigd bent in een gemeente die gemachtigd is om kaarten in de gekozen taal uit te reiken

Wat meebrengen

Bij de aanvraag van je eID:

 • je oproepingsbrief
 • je huidige identiteitskaart
 • recente pasfoto die aan de ICAO-normen voldoet:
  • maximaal 6 maanden oud
  • neutrale gelaatsuitdrukking: geen gefronste wenkbrauwen, de mond gesloten, tanden niet zichtbaar
  • de ogen, de kin en de gezichtsomtrek moeten altijd zichtbaar zijn
  • de achtergrond moet wit en zonder schaduw zijn

Bij de afhaling van je eID:

 • je oude eiD (of vervangingsattest)
 • je codes