Gemeente Gemeente Grobbendonk

Negatieve wilsverklaring

Een arts moet steeds jouw toestemming hebben om een behandeling op te starten. Je kan behandelingen ook weigeren, zelfs indien je niet meer in staat bent het zelf te vragen. Je kan hiervoor een ‘negatieve’ wilsverklaring opstellen (vroeger ook nog ‘levenstestament’ genoemd).

Voor wie

Voor iedereen die via een voorafgaande wilsverklaring te kennen wil geven dat - wanneer je het zelf niet meer kan vragen - bepaalde behandelingen/onderzoeken niet gestart, gestopt of afgebouwd moeten worden. 

Hoe aanvragen

Het opstellen van de negatieve wilsverklaring gebeurt best in aanwezigheid van een arts, zodat er geen discussie is over de wilsbekwaamheid.

Bovendien kan je een vertegenwoordiger aanduiden die voor je rechten opkomt indien je het zelf niet meer kan. 

Je kan ook een vertrouwenspersoon aanduiden om te zorgen dat je patiëntenrechten worden gerespecteerd. De vertrouwenspersoon zal NIET in jou plaats beslissen. 

Je bewaart de negatieve wilsverklaring zelf en je geeft één exemplaar aan je vertrouwenspersonen en aan je behandelende (huis)arts voor in je patiëntendossier.

Kostprijs

Een blanco formulier kan je hieronder downloaden of gratis verkrijgen op de dienst burgerzaken.