Gemeente Gemeente Grobbendonk

Euthanasie

Nu denken aan later, de voorafgaande wilsverklaring euthanasie is een mogelijkheid om aan voorafgaande zorgplanning te doen.  Je wil over het levenseinde wordt dan uitgedrukt in een wilsverklaring die volgens de wet alleen geldt voor het geval je door ziekte of een ongeval in een onomkeerbare coma terechtkomt. 

Voor wie

Een handelingsbekwame meerderjarige of een ontvoogde minderjarige kunnen om euthanasie vragen. Sinds kort kan ook een oordeelsbekwame minderjarige dat. Een kinderpsychiater of psycholoog oordeelt of de minderjarige oordeelsbekwaam is.

Voorwaarden

De voorafgaande wilsverklaring euthanasie blijft zolang men wilsbekwaam is vijf jaar geldig en moet dus voor het verstrijken van die periode vernieuwd/bekrachtigd worden.

Hoe aanvragen

Je kan het formulier voor een wilsverklaring hieronder downloaden of afhalen bij de dienst burgerzaken.

Kostprijs

Gratis

Afhandeling

Wanneer je voorafgaande wilsverklaring euthanasie opgemaakt is, kan je een afspraak maken met de dienst burgerzaken voor de registratie van je wilsverklaring in een centraal register. Deze registratie is facultatief.

Een voorafgaande wilsverklaring euthanasie kan je op elk moment herzien of intrekken. 

Wat meebrengen

  • je identiteitskaart
  • de originele wilsverklaring, volledig ingevuld en ondertekend door de verzoeker, getuigen en eventuele vertrouwensperso(o)n(en)
  • een medisch getuigschrift indien je fysiek niet in staat blijkt de wilsverklaring op te stellen (de reden waarom wordt dan vermeld op de wilsverklaring zelf)

Meer info

www.leif.be