Gemeente Gemeente Grobbendonk

Diamantmuseum

Door de opkomst van de diamantnijverheid op het einde van de 19de eeuw ontstond er een ware economische revolutie in onze streek. Vele arme Kempenaars waren maar al te graag bereid om het nieuwe beroep van diamantbewerker aan te leren. De Antwerpenaars Hendrik Cassiers en Frans Dela Montagne hebben hier de grondslagen gelegd voor een bloeiende diamantnijverheid. Grobbendonk werd een gekend slijpersdorp naast Nijlen, Herenthout, Bevel, Kessel, Vorselaar en Berlaar.¬†Ooit werkten vele inwoners in één van de 80 slijperijen die onze gemeente rijk was.¬†

Momenteel is er nog geen locatie gevonden om het diamantmuseum van Grobbendonk in onder te brengen. Je kan voor meer info wel terecht bij vzw Briljante Kempen. Dit is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Grobbendonk en Nijlen en Erfgoedcel Kempens Karakter. De vzw heeft als doel het diamantair erfgoed van de Antwerpse Kempen te inventariseren, registreren en te ontsluiten. Op dit moment beheert de vzw de collectie van het voormalige Diamantmuseum van Grobbendonk en de collectie van Slijperij Lieckens in Nijlen. Topstukken van deze collectie worden in het online depot getoond. De vzw organiseert op regelmatige basis publieksactiviteiten en ontwikkelt toeristische producten op basis van het Kempense diamantverhaal.

Meer info