Gemeente Gemeente Grobbendonk

Uittreksel uit het strafregister

Een uittreksel uit het strafregister (voorheen attest van goed gedrag en zeden) bevat alle strafrechtelijke veroordelingen die op jouw naam staan. 

Er bestaan 3 modellen:

Model 1 (art 595): dit is het standaardgetuigschrift voor gewoon gebruik, dus voor een activiteit of beroep waarvan de uitoefening niet gereglementeerd is. 

Model 2 (art 596.1): wordt afgeleverd aan iedereen die een activiteit wenst uit te voeren waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden wettelijk zijn vastgesteld.

Model 3 (art 596.2): wordt afgeleverd voor specifieke activiteiten met betrekking tot contacten met kinderen en jongeren (zoals opvoeding, onderwijs, hulpverlening aan de jeugd, animatie).

Hoe aanvragen

Je kan enkel een uittreksel betreffende jezelf aanvragen (dus niet voor derden) op de volgende manieren:

  • Je vraagt het uittreksel onderaan via het e-loket aan.
    • Onze diensten behandelen je aanvraag verder via e-mail. Indien mogelijk krijg je de keuze om het document per post te laten bezorgen op uw domicilieadres.
  • Je komt zonder afspraak naar het gemeentehuis en brengt je identiteitskaart mee. 
    • Je krijgt het document direct mee.

Kostprijs

Het uittreksel strafregister is gratis. 

Wat meebrengen

Jouw identiteits- of verblijfskaart. 

Meer info

Typeformulier (onderaan downloaden)

Dit document kan door de werkgever/organisatie die het uittreksel uit het strafregister nodig heeft, ingevuld worden om aan te geven welk model van uittreksel uit het strafregister er moet afgeleverd worden.