Gemeente Gemeente Grobbendonk

Voorlopig rijbewijs

Online aanvragen

Afspraak maken - fysiek aanvraag

Afspraak maken - afhalen na online aanvraag

Een voorlopig rijbewijs is een scholingsdocument dat de toelating geeft om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktijkexamen.

Voor categorie B zijn er drie verschillende voorlopige rijbewijzen:

 • Voorlopig rijbewijs model 36 maanden
 • Voorlopig rijbewijs model 18 maanden
 • Voorlopig rijbewijs model 12 maanden

Het voorlopig rijbewijs model 3 wordt afgeleverd voor:

 • alle categorieën, behalve voor de categorieën B en G.

Voor wie

Voor iedereen die geslaagd is voor een theoretisch examen van een bepaalde categorie. 

Voorwaarden

Model 36:

 • Bij de aanvraag moet je minstens 17 jaar zijn.
 • Je bent geslaagd voor je theoretisch examen.
 • Begeleider verplicht:
  • Je mag enkel rijden als je vergezeld bent van één of beide begeleiders die op het voorlopig rijbewijs vermeld staan en/of door een gebrevetteerd instructeur. Je mag geen bijkomende passagier vervoeren. 
  • Je begeleider(s) moet(en) bij een erkende rijschool of erkende lesgever een verplicht vormingsmoment volgen. Dit zal op de dag van je praktijkexamen door het examencentrum gecontroleerd worden. Meer info over dit vormingsmoment of over de voorwaarden om begeleider te zijn, vind je terug op de website van de Vlaamse overheid.
 • Als houder van een voorlopig rijbewijs model 36 mag je niet rijden van 22.00 uur tot ’s anderendaags 6.00 uur op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van wettelijke feestdagen en de wettelijke feestdagen
 • Enkel geldig op Belgisch grondgebied.
 • Het praktisch examen kan pas afgelegd worden nadat je een stage van min. 5 maanden doorlopen hebt met je voorlopig rijbewijs.

Model 18:

 • Bij de aanvraag moet je minstens 18 jaar zijn.
 • Je bent geslaagd voor je theoretisch examen.
 • Je moet een bekwaamheidsattest voorleggen waaruit blijkt dat je 20 uren praktische les gevolgd hebt in een erkende rijschool.
 • Als houder van een model 18 mag je niet rijden van 22.00 uur tot ’s anderendaags 6.00 uur op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van wettelijke feestdagen en de wettelijke feestdagen.
 • Enkel geldig op Belgisch grondgebied.
 • Je mag alleen rijden of je mag vergezeld zijn van max. 2 personen die voldoen aan de voorwaarden om begeleider te zijn, zoals bij het voorlopig rijbewijs model 36 of door een gebrevetteerde instructeur.
 • Het praktisch examen kan pas afgelegd worden nadat je een stage van min. 5 maanden doorlopen hebt met je voorlopig rijbewijs.

Model 12:

 • Je kan een rijbewijs model 12 aanvragen wanneer je vorig voorlopig rijbewijs vervallen is en je voldoet aan volgende voorwaarden:
  • Is het langer dan 3 jaar geleden dat je slaagde voor je theoretisch examen, dan dien je dit examen opnieuw af te leggen.
  • Je legt een getuigschrift van de rijschool voor, waaruit blijkt dat je min. 6 uren praktisch lessen gevolgd hebt in een erkende rijschool.
  • Je vraagt een stageattest bij team Mens & Welzijn.
 • Het praktisch examen kan pas afgelegd worden nadat je een stage van min. 3 maanden doorlopen hebt met je voorlopig rijbewijs.
 • Een voorlopig rijbewijs M12 kan slechts één maal afgeleverd worden.

Voorwaarden voor de begeleider:

 • Ingeschreven zijn in een Belgische gemeente.
 • Hij moet houder zijn van een rijbewijs B gedurende minstens 8 jaar.
 • Hij mag de laatste 3 jaar geen rijverbod hebben opgelopen.
 • Hij mag niet op een ander voorlopig rijbewijs als begeleider vermeld staan in het jaar voorafgaand aan de afleverdatum van jouw voorlopig rijbewijs. Het verbod om meerdere keren per jaar begeleider te zijn, geldt niet voor eigen (klein)kinderen, zussen, broers en pleegkinderen of deze van de partner van de begeleider (gehuwd, wettelijk samenwonend of feitelijk samenwonend).

Gegevens van de begeleiders moeten ingevuld zijn op het aanvraagformulier en de begeleiders moeten getekend hebben.

De geldigheidsduur van een theoretisch examen is 3 jaar. Slaag je er niet in om binnen deze periode te slagen voor het praktijkexamen, dien je opnieuw een theoretisch examen af te leggen.

Je kan slechts eenmaal veranderen van model en dit enkel indien je voorlopig rijbewijs nog niet vervallen is (M36 naar M18 of omgekeerd).

Je hebt reeds 2 modellen van voorlopig rijbewijs gehad en je bent nog niet geslaagd voor het praktisch examen:

 • Je kan op basis van een nieuw theoretisch examen, een stageattest van het gemeentebestuur én 6 lesuren in een rijschool ofwel een praktijkexamen afleggen ofwel een voorlopig rijbewijs model 12 aanvragen.

Hoe aanvragen

 • Je vraagt het voorlopig rijbewijs online aan en maakt nadien een afspraak om het document te komen ophalen.
 • Je maakt een afspraak om persoonlijk langs te komen bij het team Mens, waarna je het voorlopig rijbewijs (na maximum 5 werkdagen) zonder afspraak kan komen afhalen aan de snelbalie

Kostprijs

Een voorlopig rijbewijs kost 26 euro. De kostprijs moet betaald worden bij de aanvraag van het rijbewijs of bij het ophalen na een online aanvraag.

Wat meebrengen

 • Een aanvraagformulier afgeleverd door het examencentrum, volledig ingevuld én ondertekend (ook door de begeleiders).
 • Bij aanvraag van een voorlopig rijbewijs model 18: een bekwaamheidsattest van een erkende rijschool waaruit blijkt dat je 20 uur praktijklessen hebt gevolgd.
 • Bij aanvraag van een voorlopig rijbewijs model 12: een attest van de rijschool dat je 6 uur rijschool hebt gevolgd.
 • Een recente pasfoto (enkel wanneer de foto van je identiteitskaart ouder is dan een jaar). 
 • Je identiteitskaart
 • 26 euro