Gemeente Gemeente Grobbendonk

Overlijden (aangifte)

Een overlijden moet aangegeven worden in de gemeente van het overlijden.Meestal gebeurt dit door de begrafenisondernemer. De overlijdensaangifte is de registratie van het overlijden en is wettelijk verplicht. De gemeente van overlijden maakt een overlijdensakte op. 

Voorwaarden

De overledene moet in Grobbendonk overleden zijn.

Kostprijs

De opmaak van de overlijdensakte is gratis. 

Wat meebrengen

  • Medisch attest, opgesteld door de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld
  • Trouwboekje van de overledene
  • Identiteitskaart en rijbewijs overledene
  • Identiteitskaart van de aangever
  • Niet-inwoner van Grobbendonk: attest van laatste wilsbeschikking
  • Bij een crematie: verslag aangestelde geneesheer