Gemeente Gemeente Grobbendonk

Adoptie (aangifte)

Adoptie is een juridische maatregel. De taken van de dienst burgerzaken beperken zich tot overschrijving van de beslissing van de rechtbank in de registers van de burgerlijke stand en tot aanpassing van de bestaande akten. 

Voorwaarden

De adoptant(en) moet(en) in Grobbendonk wonen.

Hoe aanvragen

Je kan je laten bijstaan door een notaris, vrederechter of een adoptiebureau tijdens de procedure. Voor meer informatie kan je ook terecht bij:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Vlaamse Centrale Autoriteit inzake adoptie, Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
tel. 02 533 14 76

Bij een binnenlandse adoptie verloopt de procedure via een notaris of vrederechter.
De rechtbank stuurt de nodige documenten rechtstreeks naar de gemeente.

Een buitenlandse adoptie moet je in België eerst laten registreren bij de Centrale Federale Autoriteit. Daarna kun je de adoptiebeslissing in de gemeente van je woonplaats laten overschrijven. Belangrijk is dat je ook de geboorteakte van het kind laat overschrijven bij de gemeente van woonplaats.

Voor de registratie door de Federale Centrale Autoriteit kan je terecht bij:
Federale Overheidsdienst Justitie
Dienst internationale adoptie
Waterloolaan 15
1000 Brussel
tel. 02 542 71 61

De overschrijving van een vonnis moet gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst door de burgerlijke stand. De bevolkingsregisters en eventuele akten van de burgerlijke stand worden aangepast. Eventueel moet de identiteitskaart van de geadopteerde gewijzigd worden.

Kostprijs

Gratis.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Voor buitenlandse adoptie: adoptievonnis voorzien van de nodige legalisatie en het bewijs van registratie van de buitenlandse adoptiebeslissing