Gemeente Gemeente Grobbendonk

Echtscheiding (aangifte)

Een echtscheiding is de ontbinding van een huwelijk door een vonnis van de rechtbank. Wanneer de rechtbank een vonnis van echtscheiding heeft uitgesproken en de beroepstermijnen zijn verstreken, dan maakt de rechtbank het vonnis over aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk heeft plaatsgevonden. 

Binnen de maand na ontvangst van het vonnis schrijft de ambtenaar van de burgerlijke stand het beschikkend gedeelte van het vonnis over in de registers van de burgerlijke stand. 

Je bent uit de echt gescheiden vanaf de overschrijving van het beschikkend gedeelte van je echtscheidingsvonnis. De ambtenaar van de burgerlijke stand verwittigt na overschrijving de gemeente van je woonplaats. 

Kostprijs

Gratis.

Uitzonderingen

Wanneer het gaat over de ontbinding van een huwelijk in het buitenland voltrokken, dan wordt het vonnis naar de burgerlijke stand van Brussel verstuurd. Zij schrijven binnen de 30 dagen het vonnis over in de registers van de burgerlijke stand.