Gemeente Gemeente Grobbendonk

Wettelijk samenwonen (verklaring)

Afspraak maken

Je bent wettelijke samenwonend als je samenwoont en een verklaring van wettelijke samenwoning hebt afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van je woonplaats. 

Voorwaarden

  • Meerderjarig zijn
  • Handelingsbekwaam zijn
  • Niet verbonden zijn door een huwelijk of andere vorm van geregistreerd partnerschap
  • Ingeschreven zijn op hetzelfde adres

Hoe aanvragen

Je maakt een afspraak bij de dienst burgerzaken voor de opmaak en ondertekening van de verklaring wettelijke samenwoning.

Je kan ook een einde stellen aan je wettelijke samenwoning. Dit kan gebeuren met onderlinge toestemming of met een éénzijdige ontbinding via een gerechtsdeurwaardersexploot. De kosten van de betekening vallen ten laste van de persoon die de éénzijdige opzegging heeft afgelegd.

De wettelijke samenwoonst houdt ook op bij :

  • Huwelijk van één van de partijen
  • Overlijden van één van de partijen

Kostprijs

6 euro

Wat meebrengen

  • Beide identiteitskaarten